Szomański, PWS 14 oraz PWS 16

References:

Reklama z epoki. Szomański 1932.

Reklama Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie