PWS 16

Nazwa samolotu: PWS 16

Samolort PWS 16. Żródło: aiwar.ru