Samolot RWD-3 z silnikiem Genet i śmigłem Szomańskiego