Integrale Warszawa, samolot Skraba ST.3, silnik Salmson 9AD

Piękne ujęcie śmigła INTEGRALE. Widoczne zarówno kalkomanie Integrale (warszawa?) jak i kalkomanie Tonkilaque Fotografia z kolekcji Michała Krawczyka, Warszawa, pięknie dziękujemy!

 Zgodnie z informacją od Pana Michała Krawczyka, człowiek stojący przed samolotem to E Piorunkiewicz, dyrektor Centralnych Warsztatów Lotniczych, a także przyjaciel Bolesława Skraby.