RWD-8

Nazwa samolotu: RWD-8

Samolot RWD-8. Zdjęcie pochodzi z „Opisu Płatowca RWD-8” z dnia 28 listopada 1928. Na śmigle widoczne są kalkomanie Szomańskiego i Tonkialaque. Sam opis śmigła w dokumencie pozostaje skromny i zawiera dane w części Rozdziału I „Charakterystyka” : Śmigło drewniane W.Szomański D=1934 S=146-139 Strona 26 zawiera 6-punktowy opis demontażu śmigła.

[:]