Mohns, Niemcy

Najprawdopodobniej jeden z pierwszych niemieckich producentów śmigieł, choć pierwsze wzmianki dotyczące tejże produkcji datują się na rok 1915. Firma została założona w Berlinie przez Karla Mohn’a urodzonego w 1887 roku. W wieku 24 lat Karl uzyskał licencję pilota nr 188. Zgodnie z ustaleniami komisji alianckiej po I Wojnie Światowej firma wyprodukowała do czasu jej zakończenia 3800 śmigieł. Po wojnie nie wznowiła produkcji.

Literatura:

  1. German Propeller Maker Part 3. Bob Gardner.