CWL Centralne Warsztaty Lotnicze, Polska

Centralne Warsztaty Lotnicze (CWL) rozpoczęły swoją działalność pod koniec listopada 1918 r. Oprócz produkcji samolotów zajmowały się również wytwarzaniem i remontami śmigieł. W marcu 1921 roku zostały przekształcone w Warsztaty Centralnych Zakładów Lotniczych (WCZL). Produkcja śmigieł w poszczególnych latach wyglądała następująco: 1919 – 172 szt. 1920 – 374 szt. 1921 – 370 szt. 1922 – 464 szt. 1923 – 249 szt. 1924 – 251 szt. 1925 – 100 szt. Łącznie wyprodukowano 1980 śmigieł. Na śmigłach naklejano kalkomanię z charakterystycznym znakiem zakładów w formie biało-czerwonej szachownicy. Wytwarzanie śmigieł zakończono w roku 1925. W warsztatach wykonywano również remonty uszkodzonych śmigieł: 1919 – 189 szt. 1920 – 270 szt. 1921 – 129 szt. 1922 – 69 szt. 1923 – 29 szt. Warsztaty Centralnych Zakładów Lotniczych zakończyły swą działalność w 1927 r.