CWL Centralne Warsztaty Lotnicze, Polska

Centralne Zakłady Lotnicze (CZL) rozpoczęły swoją działalność pod koniec listopada 1918r. Oprócz budowy samolotów Zakłady zajmowały się również produkcją i naprawą śmigieł. W marcu 1921r.  nazwa została zmieniona na Warsztaty Centralnych Zakładów Lotniczych (WCZL).
Zakład – pomiędzy rokiem 1919 a 1925 wykonał następujące ilości śmigieł:
1919 – 172 sztuk
1920 – 374 sztuk
1921 – 370 sztuk
1922 – 464 sztuk
1923 – 249 sztuk
1924 – 251 sztuk
1925 – 100 sztuk
Łącznie wykonano 1980 śmigieł. Wszystkie śmigła CZL posiadały kalkomanie – było ich kilka  rodzajów – w tym prezentowana charakterystyczna biało-czerwona szachownica . Produkcja śmigieł zakończyła się w roku 1925.
Zakłady naprawiały również uszkodzone śmigła:
1919 – 189 sztuk
1920 – 270 sztuk
1921 – 129 sztuk
1922 – 69 sztuk
1923 – 29 sztuk.
Warsztaty Centralnych Zakładów Lotniczych zakończyły swoją działalność w roku 1927.