Aerotyki: Douglas AD-4 Skyrider

Grafika Piotra Łopalewskiego z serii „Aerotyki”. Douglas AD-4 Skyrider