Aeromania: Sikorsky H-53 Sea Stallion

Grafika Piotra Łopalewskiego z serii „Aeromania”. Sikorsky H-53 Sea Stallion